Meet the team

Simon Stokes photo

Simon Stokes

Director

+353 1 233 4600 | +353 (87) 826 3333

John Terry photo

John Terry

Graduate Surveyor

+ 353 1 233 4600 | +353 (87) 109 9674

Sarah Stokes photo

Sarah Stokes

Director

+ 353 1 233 4600